Personvernerklæring

PERSONVERN

Vi setter pris på personvernet ditt og informasjonen du samtykker til å dele i forhold til vår SMS-markedsføringstjeneste. Vi bruker denne informasjonen til å sende deg tekstvarsler (for bestillingen din, inkludert påminnelser om forlatte kassen), tekstmarkedsføringstilbud og transaksjonstekster, inkludert forespørsler om anmeldelser fra oss.
Vår nettside bruker informasjonskapsler for å holde oversikt over varer du legger i handlekurven, inkludert når du har forlatt kassen. Denne informasjonen brukes til å bestemme når du skal sende vognpåminnelsesmeldinger via SMS.

Sist oppdatert 
Denne personvernerklæringen for  ( ([7][7][_0][7_1][_0][7_0][7] 5_0]Bedrift, " "vi," "oss," eller "vår"oss," eller "vår"[_0127_5_s hvordan lagre, og hvorfor , og/eller del ("prosess") informasjonen din når du bruker tjenestene våre ([_0127_0_1_2"s[_0127_0_1_2") "), for eksempel når du:
 • Besøk nettstedet vårt at [5_01_7][1_01_7][5_01_7]
 • Ta kontakt med oss på andre relaterte måter, inkludert salg, markedsføring eller arrangementer
Spørsmål eller bekymringer? Å lese denne personvernerklæringen vil hjelpe deg å forstå dine personvernrettigheter og valg. Hvis du ikke er enig med våre retningslinjer og praksis, vennligst ikke bruk tjenestene våre. Hvis du fortsatt har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss på .
 
OPPSUMMERING AV NØKKELPUNKTER
Dette sammendraget inneholder viktige punkter fra personvernerklæringen vår, men du kan finne ut mer om alle disse emnene ved å klikke på koblingen etter hvert nøkkelpunkt eller ved å bruke innholdsfortegnelsen nedenfor for å finne den delen du er ser etter. Du kan også klikke herher[_1][5_16][_1][_5][_1][_5][_1][_5][_1][_1][_1][_1][_1][_1][_1][_1][_0] 0]for å gå direkte til innholdsfortegnelsen vår.
Behandler vi noen sensitive personopplysninger? Vi behandler ikke sensitive personopplysninger.
Mottar vi informasjon fra tredjeparter? Vi mottar ingen informasjon fra tredjeparter.
Hvordan behandler vi informasjonen din? Vi behandler informasjonen din for å tilby, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle opplysningene dine til andre formål med ditt samtykke. Vi behandler opplysningene dine kun når vi har en gyldig juridisk grunn til å gjøre det. Klikk her for å finne ut mer.
I hvilke situasjoner og med hvilke parter deler vi personlig informasjon? Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner og med spesifikke tredjeparter. Klikk her for å lære mer.
Hvordan holder vi informasjonen din trygg? Vi har organisasjonsmessigeorganisasjonsmessige og plassering av dine personlige prosedyrer og prosesser for å beskytte dine personlige opplysninger. Imidlertid kan ingen elektronisk overføring over internett eller informasjonslagringsteknologi garanteres å være 100 % sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andreuautoriserte]7_[5_112]  tredjeparter vil ikke være i stand til å beseire sikkerheten vår og på feilaktig måte samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din. Klikk her for å lære mer.
Hva er rettighetene dine? Avhengig av hvor du befinner deg geografisk, kan gjeldende personvernlovgivning bety at du har visse rettigheter angående din personlige informasjon. Klikk her for å finne ut mer.
Hvordan utøver du rettighetene dine? Den enkleste måten å utøve rettighetene dine på er ved å fylle ut vårt forespørselsskjema for registrerte som er tilgjengelig her: [_0127_5_24_24_1_0][5_24_1_0][_5][3_2][_5][_0][_5_0][_5_0] 7] eller ved å kontakte oss. Vi vil vurdere og handle etter enhver forespørsel i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.
Vil du lære mer om hva [5_01]_es som vi samler inn med informasjon 5_0127 ? Klikk her for å gå gjennom varselet i sin helhet.
INNHOLDSFORTEGNELSE

 

1. HVILKEN INFORMASJON INNSAMLER VI?
Personlig informasjon du oppgir til oss
Kort sagt: [_01_6][1_7_5][1_7_5][1_7_5][1_7_5][1_7_5 Vi samler inn personlig informasjon som du gir oss.
Vi samler inn personopplysninger som du frivillig oppgir til oss når du registrerer deg på tjenestene,  for å få informasjon om eller uttrykt interesse for oss våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på tjenestene, eller på annen måte når du kontakter oss.
Personlig informasjon gitt av deg. Personopplysningene vi samler inn avhenger av konteksten for interaksjonene dine med oss og tjenestene, valgene du tar og produktene og funksjonene du bruker. Personopplysningene vi samler inn kan omfatte følgende:
 • navn
 • telefonnummer
 • e-post adresse
 • postadresser
 • kontaktpreferanser
Sensitiv informasjon. Vi behandler ikke sensitiv informasjon.
Betalingsdata. Vi kan samle inn data som er nødvendig for å behandle betalingen din hvis du foretar kjøp, for eksempel betalingsinstrumentnummeret ditt og sikkerhetskoden knyttet til betalingsmetoden din. Alle betalingsdata er lagret av [_1][0127_5_9][_1][0127_5_9][_1][0127_5_9][_1][0127_5_9][_01 11] og [5_0127. Du kan finne lenken(e) til personvernerklæringen deres her: [_0127_1_1][0127_1_9][0127_1_9][0127_1_9][0127_5_9][0127_5_9 27_5_11] og [_0_5_0][_0_5_0][1_5_1][_0_5_0][1_0]
Innloggingsdata for sosiale medier. Vi kan gi deg muligheten til å registrere deg hos oss ved å bruke dine eksisterende sosiale mediekontodetaljer, som din Facebook-, Twitter- eller andre sosiale mediekontoer. Hvis du velger å registrere deg på denne måten, samler vi inn informasjonen som er beskrevet i seksjonen som heter " _0127_5_9]" under.
All personlig informasjon som du oppgir til oss må være sann, fullstendig og nøyaktig, og du må varsle oss om eventuelle endringer i slik personlig informasjon.
2. HVORDAN BEHANDLER VI INFORMASJONEN DIN?
Kort sagt: Vi behandler informasjonen din for å tilby, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere og forvalte deg overholde loven. Vi kan også behandle informasjonen din til andre formål med ditt samtykke.
Vi behandler personopplysningene dine av en rekke årsaker, avhengig av hvordan du samhandler med tjenestene våre, inkludert:
 • For å lette kontooppretting og autentisering og på annen måte administrere brukerkontoer. Vi kan behandle informasjonen din slik at du kan opprette og logge på kontoen din, samt holde kontoen din i orden.
 • For å levere og legge til rette for levering av tjenester til brukeren. Vi kan behandle informasjonen din for å gi deg den forespurte tjenesten.
 • For å redde eller beskytte en persons vitale interesser. Vi kan behandle informasjonen din når det er nødvendig for å redde eller beskytte en persons vitale interesser, for eksempel for å forhindre skade.
3. HVILKE JURIDISKE GRUNNLAG STYR VI PÅ FOR Å BEHANDLE INFORMASJONEN DIN?
Kort sagt: Vi behandler kun personopplysningene dine når vi mener det er nødvendig og vi har en gyldig juridisk grunn (f. _0127_5_9] rettslig grunnlag) for å gjøre det i henhold til gjeldende lov, for eksempel med ditt samtykke, for å overholde lover, for å gi deg tjenester for å inngå eller [_0127_0][2]  våre kontraktsmessige forpliktelser, for å beskytte rettighetene dine, eller til [_0127_5_11_11_0_12][fil[5_0_127] 5_9] våre legitime forretningsinteresser.
Hvis du befinner deg i EU eller Storbritannia, gjelder denne delen for deg.
General Data Protection Regulation (GDPR) og UK GDPR krever at vi forklarer de gyldige juridiske grunnlagene vi stoler på for å behandle personopplysningene dine. Som sådan kan vi stole på følgende juridiske grunnlag for å behandle personopplysningene dine:
 • Samtykke. Vi kan behandle opplysningene dine hvis du har gitt oss tillatelse (dvs. samtykke) til å bruke din personlige informasjon til et bestemt formål. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
 • Utføring av en kontrakt. Vi kan behandle personopplysningene dine når vi mener det er nødvendig for å oppfylle[5_012] vår kontraktsmessige forpliktelse[5_012] inkludert å gi våre Tjenester eller på din forespørsel før du inngår en kontrakt med deg.
 • Juridiske forpliktelser. Vi kan behandle informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel å samarbeide med et rettshåndhevende organ eller reguleringsbyrå, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller avsløre informasjonen din som bevis i rettssaker i som vi er involvert.
 • Vitale interesser. Vi kan behandle informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en tredjepart, for eksempel i situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til enhver person.
Hvis du befinner deg i Canada, gjelder denne delen for deg.
Vi kan behandle opplysningene dine hvis du har gitt oss spesifikk tillatelse (dvs. uttrykkelig samtykke) til å bruke din personlige informasjon til et bestemt formål, eller i situasjoner der tillatelsen din kan utledes (f.eks. [ _0127_5_6]underforstått samtykke). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
I noen unntakstilfeller kan vi i henhold til gjeldende lov ha lov til å behandle informasjonen din uten ditt samtykke, inkludert for eksempel:
 • Hvis innsamlingen åpenbart er i den enkeltes interesse og samtykke ikke kan innhentes i tide
 • For undersøkelser og avsløring og forebygging av svindel
 • For forretningstransaksjoner forutsatt at visse betingelser er oppfylt
 • Hvis det finnes i en vitneforklaring og innsamlingen er nødvendig for å vurdere, behandle eller avgjøre et forsikringskrav
 • For å identifisere skadde, syke eller avdøde personer og kommunisere med pårørende
 • Hvis vi har rimelig grunn til å tro at en person har vært, er eller kan være et offer for økonomisk misbruk
 • Hvis det er rimelig å forvente at innsamling og bruk med samtykke vil kompromittere tilgjengeligheten eller nøyaktigheten til informasjonen, og innsamlingen er rimelig for formål knyttet til etterforskning av brudd på en avtale eller brudd på lovene i Canada eller en provins
 • Hvis avsløring er nødvendig for å overholde en stevning, kjennelse, rettskjennelse eller rettens regler knyttet til produksjon av journaler
 • Hvis den ble produsert av en person i løpet av deres ansettelse, virksomhet eller yrke og samlingen er i samsvar med formålene som informasjonen ble produsert for
 • Hvis samlingen utelukkende er for journalistiske, kunstneriske eller litterære formål
 • Hvis informasjonen er offentlig tilgjengelig og spesifisert av forskriften
4. NÅR OG MED HVEM DELER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?
Kort sagt: Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner beskrevet i denne seksjonen og[5__0][7_0_2] med følgende seksjon[5__0][6] 0127_5_11] tredjeparter.
Det kan hende vi  må dele din personlige informasjon i følgende situasjoner:
 • Bedriftsoverføringer. Vi kan dele eller overføre informasjonen din i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.
 • Når vi bruker Google Maps Platform APIer. Vi kan dele informasjonen din med visse Google Maps Platform APIer (f.eks.,  Google Maps APIs, Google Maps API). For å finne ut mer om Googles personvernregler, se denne linken.[_0127_0_11][_1][_1][_1][_1][_1][_2][_1][_0][_1][_0][_1][_0][_0][_0] 5_9]
5. BRUKER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?
Kort sagt: Vi kan bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å samle inn og lagre informasjonen din.[5_127]
Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som web beacons og piksler) for å få tilgang til eller lagre informasjon. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slike teknologier og hvordan du kan nekte visse informasjonskapsler er angitt i vår informasjonskapselerklæring.
6. HVORDAN HÅNDTER VI DINE SOSIAL PLOGGINN?
Kort sagt: Hvis du velger å registrere deg eller logge inn på informasjonen våre ved hjelp av en sosial mediekonto, kan vi ha tilgang til visse tjenester .
Tjenestene våre gir deg muligheten til å registrere deg og logge på ved hjelp av tredjeparts kontoopplysninger for sosiale medier (som Facebook- eller Twitter-påloggingene dine). Der du velger å gjøre dette, vil vi motta viss profilinformasjon om deg fra leverandøren av sosiale medier. Profilinformasjonen vi mottar kan variere avhengig av den aktuelle sosiale medieleverandøren, men vil ofte inkludere navn, e-postadresse, venneliste og profilbilde, samt annen informasjon du velger å offentliggjøre på en slik sosial medieplattform.[ _0127_5_11]
Vi vil bruke informasjonen vi mottar kun til formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller som på annen måte er tydeliggjort for deg på de relevante tjenestene. Vær oppmerksom på at vi ikke kontrollerer, og er ikke ansvarlige for, annen bruk av din personlige informasjon av tredjepartsleverandøren av sosiale medier. Vi anbefaler at du går gjennom personvernerklæringen deres for å forstå hvordan de samler inn, bruker og deler din personlige informasjon, og hvordan du kan angi personvernpreferansene dine på nettstedene og appene deres.
7. HVOR LENGE OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN?
Kort sagt: Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig til[5_1]_2][5_1]_2][5_01]_7_7 1]oppfyll  formålene som er skissert i denne personvernerklæringen med mindre annet kreves ved lov.
Vi vil bare oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov (som skatt, regnskap eller andre juridiske krav). Ingen hensikt i denne kunngjøringen krever at vi oppbevarer personopplysningene dine lenger enn brukere har en konto hos oss i en periode på 1_2. ].
Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov for å behandle personopplysningene dine, vil vi enten slette eller anonymisere[5_012]s, eller[5_012] dette er ikke mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon har blitt lagret i sikkerhetskopiarkiver), da vil vi lagre din personlige informasjon på en sikker måte og isolere den fra eventuell videre behandling inntil sletting er mulig.
8. HVORDAN OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN SIKKER?
Kort sagt: Vi tar sikte på å beskytte din personlige informasjon gjennom et system på[5_012][5_012][5_012] 11]organisasjonsmessig og tekniske sikkerhetstiltak.
Vi har implementert hensiktsmessige og rimelige tekniske og organisatoriske [5_612] sikkerhetstiltak som er laget for å beskytte personopplysninger. Til tross for våre sikkerhetstiltak og innsats for å sikre informasjonen din, kan ingen elektronisk overføring over Internett eller informasjonslagringsteknologi garanteres å være 100 % sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andre  uautorisert tredjeparter vil ikke være i stand til å beseire sikkerheten vår og feilaktig samle inn, endre eller stjele informasjonen din. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte din personlige informasjon, er overføring av personlig informasjon til og fra tjenestene våre på egen risiko. Du bør bare få tilgang til tjenestene i et sikkert miljø.
9. SAMLER VI INFORMASJON FRA MINDERÅRIGE?
Kort sagt: Vi samler ikke bevisst inn data fra eller markedsfører til[7_5_0][7_5_0][7_5_0] 5_11]barn under 18 år av alder.
Vi ber ikke bevisst om data fra eller markedsfører til barn under 18 år. Ved å bruke tjenestene, representerer du at du er minst 18 år eller at du er forelder eller verge til en slik mindreårig og samtykker til at en slik mindreårig forsørges bruk av tjenestene. Hvis vi får vite at personlig informasjon fra brukere under 18 år har blitt samlet inn, vil vi deaktivere kontoen og iverksette rimelige tiltak for å umiddelbart slette slike data fra våre poster. Hvis du blir oppmerksom på noen data vi kan ha samlet inn fra barn under 18 år, vennligst kontakt oss på [5_1_7][1_01_2][1_01_5][1_01_5][1_0127_5_7. 11][ _0127_5_9]
10. HVA ER DINE PERSONVERN?
Kort sagt: [5_0127_ som f.eks. 0127_5_6]den europeiske Economic Area (EØS), Storbritannia (Storbritannia) og Canada, har du rettigheter som gir deg større tilgang til og kontroll over din personlige informasjon. Du kan se gjennom, endre eller avslutte kontoen din når som helst.
I noen regioner (som EØS, Storbritannia og Canada), har du visse rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslover. Disse kan inkludere retten (i) til å be om tilgang og få en kopi av din personlige informasjon, (ii) å be om retting eller sletting; (iii) å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger; og (iv) hvis aktuelt, til dataportabilitet. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du kan komme med en slik forespørsel ved å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene i avsnittet " _0127_5_9]"under.
Vi vil vurdere og handle etter enhver forespørsel i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.
Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia og du mener at vi behandler personopplysningene dine ulovlig, har du også rett til å klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse. Du finner kontaktinformasjonen deres her: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Hvis du befinner deg i Sveits, er kontaktinformasjonen til databeskyttelsesmyndighetene tilgjengelig her: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Å trekke tilbake ditt samtykke: Hvis vi stoler på ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine,  _0127_5_11] du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan når som helst ta ut ditt samtykke ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt i avsnittet " [_ 0127_5_5_5_ 0127_5_11] [_ 0127_5_5_ 0127_ 0111] [_ 0127_ 0127_ 0127_ 0127_ 0127. ?" under eller oppdaterer innstillingene dine.
Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen før dens tilbaketrekning og heller ikke, når aktuelt loven tillater, [_ 0127_5_5_6] [_0127. 7_5_6] vil det påvirke behandlingen av dine personopplysninger utført i avhengighet av andre lovlige behandlingsgrunnlag enn samtykke.
Velge bort markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon:  Du kan når som helst melde deg ut fra vår markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon av [_ 01275_5_ [_0127_ 01 _ 01 _ 01 _ 01 _ 01 _ 01 _ 01 _ 01 _ 01. [ _0127_5_9] eller ved å kontakte oss ved å bruke detaljene gitt i avsnittet [_17_5_0][1_0127_0][1_0127_0][1"0127_0" ]HVORDAN KAN DU KONTAKT OSS OM DENNE MELDINGEN?" under. Du vil da bli fjernet fra markedsføringslistene. Vi kan imidlertid fortsatt kommunisere med deg – for eksempel for å sende deg tjenesterelaterte meldinger som er nødvendige for administrasjon og bruk av kontoen din, for å svare på tjenesteforespørsler eller for andre ikke-markedsføringsformål. ]
Kontoinformasjon
Hvis du når som helst vil se gjennom eller endre informasjonen i kontoen din eller avslutte kontoen din, kan du:
 • Kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt.
På din forespørsel om å avslutte kontoen din, vil vi deaktivere eller slette kontoen din og informasjon fra våre aktive databaser. Vi kan imidlertid beholde noe informasjon i filene våre for å forhindre svindel, feilsøke problemer, bistå med undersøkelser, håndheve våre juridiske vilkår og/eller overholde gjeldende juridiske krav.
Informasjonskapsler og lignende teknologier: De fleste nettlesere er satt til å akseptere informasjonskapsler som standard. Hvis du foretrekker det, kan du vanligvis velge å sette nettleseren din til å fjerne informasjonskapsler og å avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å fjerne informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler, kan dette påvirke visse funksjoner eller tjenester i tjenestene våre. For å velge bort interessebasert annonsering fra annonsører på tjenestene våre, gå til http://www.aboutads.info/choices/.[5_01_2][7][0_9_5][0][0_9_2][0_5][01_2][9 _0127_5_11]
Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvernrettighetene dine, kan du sende oss en e-post på https://bespoke-space.com
11. KONTROLLER FOR IKKE-SPOR-FUNKSJONER
De fleste nettlesere og enkelte mobiloperativsystemer og mobilapplikasjoner inkluderer en Do-Not-Track ("DNT") funksjon eller innstilling du kan aktivere for å signalisere at personvernpreferansen din ikke har data om nettlesingsaktivitetene dine overvåket og samlet inn. På dette stadiet er det ingen ensartet teknologistandard for gjenkjenne  [_0127_5]-signaler[_0127_5] [_0127_5] _0127_5_6]avsluttet. Som sådan reagerer vi for øyeblikket ikke på DNT-nettlesersignaler eller noen annen mekanisme som automatisk kommuniserer ditt valg om ikke å bli sporet online. Hvis det vedtas en standard for nettsporing som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om denne praksisen i en revidert versjon av denne personvernerklæringen.
12. HAR CALIFORNIA-BEBOERE SPESIFIKKE PERSONVERN?
Kort sagt: Ja, hvis du er bosatt i California, får du tilgang til 1 personopplysninger om 1_7.[5_2]
California Civil Code Section 1798.83, også kjent som "Shine The Light"[5_012] som har tillatelse til våre brukere[5_012] California innbyggere å be om og få fra oss, en gang i året og gratis, informasjon om kategorier av personopplysninger (hvis noen) vi har gitt til tredjeparter for direkte markedsføringsformål, og navn og adresser til alle tredjeparter som vi delte personlig informasjon med umiddelbart foregående kalenderår. Hvis du er bosatt i California og ønsker å komme med en slik forespørsel, vennligst send forespørselen din skriftlig til oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.
Hvis du er under 18 år, bor i California og har en registrert konto hos Tjenestene, har du rett til å be om fjerning av uønskede data som du offentlig legger ut på Tjenestene. For å be om fjerning av slike data, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor og inkludere e-postadressen knyttet til kontoen din og en erklæring om at du bor i California. Vi vil sørge for at dataene ikke vises offentlig på tjenestene, men vær oppmerksom på at dataene kanskje ikke blir fullstendig eller fullstendig fjernet fra alle våre systemer (f.eks.,[_0127_5] sikkerhetskopier osv.).
13. GJØR VI OPPDATERINGER AV DENNE MELDINGEN?
Kort sagt: Ja, vi vil oppdatere denne merknaden etter behov for å overholde relevante lover.
Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli indikert med en oppdatert "Revidert"2]7__[_0 ettersom oppdateringen snart er tilgjengelig ettersom den er tilgjengelig ettersom den er gjeldende versjon . Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, kan vi varsle deg enten ved tydelig å legge ut en melding om slike endringer eller ved å sende deg et varsel direkte. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen ofte for å bli informert om hvordan vi beskytter informasjonen din.
14. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE MELDINGEN?
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne kunngjøringen, kan du e-poste oss på
15. HVORDAN KAN DU GJENNOMGÅ, OPPDATERE ELLER SLETTE DATA VI INNSAMLER FRA DEG?
Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene vi samler inn fra deg, endre denne informasjonen eller slette den.  For å be om å se gjennom, oppdatere eller slette personopplysningene dine, vennligst besøk: [_0127_01]][5_0_7]

Har du noen spørsmål?

HVORDAN FINNE RINGSTØRRELSEN DIN

Å introdusere den perfekte løsningen for å finne din perfekte ringstørrelse - vår prøvde og testede metode som sikrer perfekt pasform hver gang. Med vår innovative tilnærming, Du kan si farvel til frustrasjonen ved dårlig tilpassende ringer og hilse på tilliten til en perfekt ring.

Prosessen vår er enkel og lett å følge. Bare følg videoguiden vi leverer for å måle din ringstørrelse nøyaktig. Vårt team av eksperter har nøye utformet denne veiledningen for å sikre at du får en så nøyaktig måling som mulig.

Ikke nøt deg med en ring som ikke passer perfekt. Stol på vår prøvde metode for å hjelpe deg å finne den perfekte størrelsen hver gang. Bestil nå og opplev den tillit som følger med en perfekt klang.